Dzisiaj jest sobota, 26 lipca 2014
 
 

strona www z systemem zarządzania treścią (cms) oraz konta pocztowe
BIP - serwis BIP spełniający wymagania ustawowe
e-pinb - elektroniczny system komunikacji interesanta z inspektoratem
szkolenia wdrożeniowe z obsługi cms, BIP, e-pinb

Szczgółowe informacje: tel. 022 698 70 80, e-mail: redakcja@pinb.pl

 
 
www.konbet.com.pl
 
   r

Tablica informacyjna budowy

Podstawowe informacje jakie powinny być umieszczona na tablicy informacyjnej, zgodnie z § 13 rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. (Dz.U. z 2002 r nr 108, poz. 953)

  1. Rodzaj robót budowlanych
  2. Adres prowadzenia robót budowlanych
  3. Nr pozwolenia na budowę
  4. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) inwestora
  5. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) wykonawcy
  6. Imiona nazwiska, adresy i nr telefonów: 
  • kierownika budowy
  • inspektora nadzoru
  • projektanta
  7. Numery telefonów:
  • Policji
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Pogotowia Ratunkowego
  • Okręgowej Inspekcji Pracy