Dzisiaj jest piatek, 4 wrzesnia 2015
 
 

W związku z warunkami porozumienia z serwisem InwestNawigator.pl, umieszczenie w serwisie pinb.pl prezentacji firmy związanej z budową na miejscu InwestNawigatora, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Opłata roczna za umieszczenie, na warunkach wyłaczności w powiecie, w jednej z niżej wymienionych kategorii:

 • geodeta,
 • architekt,
 • kierownik budowy,
 • inspektor nadzoru,
 • świadectwa energetyczne,
 • pośrednictwo w załatwieniu formalności,

wynosi 490 zł netto w jednym powiecie.

 
 
www.konbet.com.pl
 
   r

Tablica informacyjna budowy

Podstawowe informacje jakie powinny być umieszczona na tablicy informacyjnej, zgodnie z § 13 rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. (Dz.U. z 2002 r nr 108, poz. 953)

  1. Rodzaj robót budowlanych
  2. Adres prowadzenia robót budowlanych
  3. Nr pozwolenia na budowę
  4. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) inwestora
  5. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) wykonawcy
  6. Imiona nazwiska, adresy i nr telefonów: 
 • kierownika budowy
 • inspektora nadzoru
 • projektanta
  7. Numery telefonów:
 • Policji
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Pogotowia Ratunkowego
 • Okręgowej Inspekcji Pracy